Masterclass Frits van Oostrom

Werken in de (geestes)wetenschap

Datum: 11 – 19 juni 2018

Sluitingstermijn kandidaturen: 1 maart 2018

 

Inhoud
In deze Masterclass zal Frits van Oostrom zijn passie voor het werken in de wereld van de wetenschap delen met een select gezelschap jonge academici die hij in hun zekerheden en onzekerheden ten aanzien van hun toekomst in en buiten de wetenschap wil coachen.

De uitdagingen waarvoor jonge academici staan zijn niet gering: de intrinsieke druk van het vinden van het passende onderwerp; het afbakenen en uitgraven daarvan; de curieuze mengvorm van vrijheid en gebondenheid; de spanning tussen droom en daad in onderzoek – ze maken dat promovendi en postdocs onder aanmerkelijke (tijds)druk werken. En daarnaast het ongewisse, competitieve loopbaanperspectief, en daarmee samenhangende fricties tussen wat erbij hoort en goed voelt.

Toch zijn er steeds weer jonge mensen die vol overtuiging kiezen voor een leven in de wetenschap. Onderzoek doen, het volgen van de eigen fascinaties en daaraan je beste krachten geven, is en blijft nu eenmaal voor degenen die daarvoor bewerktuigd zijn een levensvervulling zonder weerga. Het is niet de geringste overeenkomst tussen wetenschap en kunst: dat ze zowel hun uitvoerders intens genot kunnen bezorgen als voor een breed publiek van grote waarde kunnen zijn. Aldus bezien zijn wetenschappers onverminderd geluksvogels. Gelukkig maar: de samenleving heeft ze nodig, ook al lijkt zij zich daarvan niet steeds bewust.

Over ideaal en werkelijkheid van wetenschapsbeoefening zal Frits van Oostrom in de unieke vrije ambiance van het Nederlands Instituut te Rome graag in gesprek gaan met jonge beoefenaren. Zowel de interne als externe grandeur en misère van de wetenschap zullen aan de orde komen. Van kansen en tegenslagen bij het doen van onderzoek, via de wetenschapscommunicatie (binnen de wetenschap en voor een breed publiek) tot en met denken, doen en laten in loopbaanperspectief. Iets concreter: afbakening, planning en volharding bij het onderzoek; schrijven, publiceren en spreken; zelfontplooiing, dienstverlening en scoren. Zijn daar recepten voor, en do’s en don’ts? Wat zijn nu eigenlijk de ideale competenties van de goede wetenschapper, en kan een mens zich daarin oefenen?

Frits van Oostrom wil zijn passie, visie en ervaring dienaangaande openhartig delen met de deelnemers. Indringende plenaire gesprekken zullen de hoofdmoot vormen, naar aanleiding van voorbereidende lectuur, concrete casus en presentaties in de groep. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor individueel advies en coaching. Het perspectief is professioneel, maar het persoonlijke zal niet buiten de orde zijn. De stad Rome staat garant voor een onuitputtelijke hoeveelheid prikkels maar belooft ook de noodzakelijke ontspanning op subliem niveau. Hoofddoel is een aantal inspirerende, memorabele dagen, van waaruit de deelnemers naar eigen keuze verder kunnen.

Cursusbeschrijving
Ter voorbereiding op deze Masterclass lezen de deelnemers een aantal teksten en voeren naar aanleiding daarvan een opdracht uit. De negendaagse Masterclass te Rome start op maandag 11 juni en eindigt op dinsdag 19 juni, en omvat plenaire discussies en presentaties, deels in het KNIR en deels op locatie in de stad, alsmede coachingsbijeenkomsten in kleinere groepen en op individuele basis. Aan het einde van de Masterclass presenteren de deelnemers een conceptversie van een door hen uit te voeren en nader te bepalen project, dat een maand na afloop van de Masterclass in definitieve vorm wordt afgerond.

Studiepunten
5 ECTS, toegekend na afronding van de definiteve versie van het eindproject.

Beoordeling
Bijdrage aan de debatten, presentaties in groepsverband en individueel, (aandeel in) afsluitend project dat uiterlijk een maand na afloop van de Masterclass in Rome wordt afgerond.

 Taal
Nederlands

Toelating
Tot deze Masterclass wordt een maximum van 15 deelnemers toegelaten op basis van een selectie. Voor toelating komen in aanmerking jonge academici uit alle disciplines die een Bacheloropleiding hebben afgerond: (R)MA studenten, AIO’s, postdocs en overige jonge onderzoekers al dan niet met een dienstverband binnen een onderzoeksinstelling.

Cursusgeld
Alle geselecteerde deelnemers hebben kosteloos toegang tot deze Masterclass.

Beurzen
Studenten en medewerkers afkomstig van de KNIR partneruniversiteiten (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen) krijgen een KNIR beurs: deze omvat gratis verblijf op het KNIR en een forfaitaire reiskostenvergoeding van € 100,-. Alle overige uitgaven zijn voor eigen rekening.

Overige deelnemers dienen de kosten van reis en verblijf op het KNIR zelfstandig te financieren. De kosten van het verblijf op het KNIR gedurende deze Masterclass (8 nachten) bedragen € 160 p.p.

Kandidaatstelling
Belangstellenden kunnen zich tot 1 maart 2018 kandidaat stellen voor deelname aan deze Masterclass. Bericht over toelating volgt in de tweede helft van maart 2018. Bij de kandidaatstelling (via onderstaande link) dienen belangstellenden hun CV en een motivatiebrief in te leveren, alsmede (in het geval van studenten) een recent overzicht van hun studieresultaten.

Voorzieningen te Rome
Alle deelnemers worden gehuisvest in het Koninklijk Nederlands Instituut Rome, gelegen aan de rand van het stadspark Villa Borghese gesitueerd op loopafstand van het historische centrum van de stad. De accomodatie omvat gemeenschappelijke slaapkamers en sanitaire voorzieningen (inclusief was- en droogmachines), alsmede een grote woonruimte en keuken waar maaltijden kunnen worden bereid. Alle bewoners van het KNIR hebben permanent toegang tot de bibliotheek, de academische lounge en de tuinen, alles voorzien van internettoegang (Eduroam).

Nadere inlichtingen
E-mail: secretary@www.knir.it
Telefoon: (+39)063269621