Latijnse epigrafie

Latijnse epigrafie op locatie

Datum: 28 februari – 9 maart 2014

Deadline voor aanmelding: 16 december 2013

Inhoud
De cursus biedt een intensieve kennismaking met de Latijnse epigrafie van de Republikeinse periode tot in de Late Oudheid en is vooral gericht op het verwerven van praktische onderzoeksvaardigheden op epigrafisch gebied ten behoeve van het eigen master- of promotie-onderzoek. Alle belangrijke epigrafische genres komen aan de orde. Er is expliciet aandacht voor theoretische en methodologische aspecten van de Latijnse epigrafie en er wordt nadrukkelijk gekozen voor een interdisciplinaire benadering van het bronnenmateriaal, waarbij behalve aspecten uit de klassieke filologie en de Latijnse literatuur ook facetten uit de socio-linguïstiek, de geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie en het Romeinse recht aan bod zullen komen.

Docenten
dr. Ton Derks (VU) en prof.dr. Bernard Stolte (RUG)

Doelgroep en ingangseis

De cursus is bestemd voor MA-, RMA- en PhD-studenten geesteswetenschappen en rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, en de Rijksuniversiteit Groningen. Classici kunnen de cursus in het kader Masterlanguage ook volgen als onderdeel van een grotere cursus. Als ingangseis geldt dat deelnemers tenminste het Latijn op het niveau van het eindexamen VWO beheersen.

Onderwijsvorm en toetsing

De cursus behelst na twee introductiedagen in Nederland een intensieve periode van tien dagen in Rome waarbij excursies en opdrachten op locatie in de stad worden afgewisseld met hoor- en werkcolleges en zelfstudie. Toetsing vindt plaats aan de hand van opdrachten en referaten, voorbereidende literatuurstudie, actieve deelname en een afsluitend essay.

Studiemateriaal
Wordt online beschikbaar gemaakt.

Studielast
De studielast komt overeen met 6 ECTS (168 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in de groepskamers van het KNIR. Houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage voor reiskosten en entreegelden..

Aanmelding en toelating

Gegadigden dienen zich aan te melden via onderstaande link. Beschikbare plaatsen worden toegekend op basis van motivatie en cijferlijst. Alle kandidaten wordt verzocht op het aanmeldingsformulier in het veld “Eventuele bijzonder­heden” het niveau van Latijn te vermelden en de wens om – voorafgaand en/of volgend op de cursus aan het KNIR – onderdelen uit de cursus Latijnse epigrafie aan het Zweeds Instituut te volgen (zie voor informatie daarover de flyer).

 

Deadline aanmelding

16 december 2013. Begin januari 2014 volgt informatie met betrekking tot de selectie.

 

Meer info

academic.secretary@www.knir.it