Kunst en humanisme

Kunst en humanisme in de Italiaanse renaissance

Datum: 16-27 februari 2015

Deadline voor aanmelding: verlengd tot 21 november 2014

INTERDISCIPLINAIRE MASTERCLASS VOOR MA-, RMA- EN PHD-STUDENTEN GEESTESWETENSCHAPPEN

Inhoud
De kunst van de Italiaanse Renaissance onderscheidt zich op veel manieren van die in de periodes daarvoor. Uitzonderlijk is de rijkdom aan nieuwe iconografische en kunsttheoretische thema’s. De herwaardering van de klassieke cultuur en de opkomst van het Humanisme spelen hierin een bepalende rol. De antieke godenwereld keerde terug in werken van Mantegna en Titiaan; Rafaël en Michelangelo vervaardigden complexe beeldprogramma’s. Opvallend is ook de vermenging van christelijke en klassieke onderwerpen en de kruisbestuiving tussen kunstzinnige, literaire en filosofische invalshoeken.

Deze problematiek komt aan bod in de Masterclass ‘Kunst en Humanisme in Italië (1400-1600)’ georganiseerd door het NIKI en het KNIR. Deze cursus combineert onderzoek naar woord en beeld, idee en visualisering, en is daarmee multidisciplinair bij uitstek.

Kunst en humanisme groot

Docenten
Prof. dr. Michael Kwakkelstein, dr. Marieke van den Doel, gastsprekers

Doelgroep en ingangseis
De cursus is bestemd voor MA-, RMA- en PhD-studenten geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, en de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwijsvorm en toetsing
De cursus behelst een intensieve periode van veertien dagen in Florence en Rome waarbij excursies en opdrachten op locatie in de stad worden afgewisseld met hoor- en werkcolleges en zelfstudie. Toetsing vindt plaats aan de hand van opdrachten en referaten, voorbereidende literatuurstudie, actieve deelname en een afsluitend essay.

Studiemateriaal
Een syllabus artikelen

Studielast
De studielast komt overeen met 6 ECTS (168 uur). De student dient de examencommissie van de eigen opleiding te verzoeken de cursus te erkennen als onderdeel van het betreffende examenprogramma, en vast te stellen hoeveel studiepunten op welk niveau hieraan kunnen worden toegekend. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in de groepskamers van het NIKI en KNIR, evenals een vergoeding voor de reiskosten Florence – Rome. Houd rekening met een eigen bijdrage voor reiskosten en entreegelden..

Aanmelding en toelating
Gegadigden dienen zich aan te melden via onderstaande link. Beschikbare plaatsen worden toegekend op basis van motivatie en cijferlijst.

Deadline aanmelding
21 november 2014. Begin december volgt informatie met betrekking tot de selectie.

Meer info
academic.secretary@www.knir.it