KNIR Scriptielab

Scriptielaboratorium

Datum: voorjaar 2019

Deadline voor aanmelding: 15 december 2018

In de periode februari-maart 2019 organiseert het KNIR een scriptielaboratorium voor getalenteerde (R)MA-studenten die scriptieonderzoek willen doen in Rome. Het KNIR Scriptielab biedt gevorderde (R)MA-studenten die een onderwerp hebben gekozen op het vlak van de Italiaanse geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis, de mogelijkheid om bronnen- en literatuuronderzoek te doen (bijv. in archieven, bibliotheken of museale collecties in Rome) waarmee hun scriptie een extra verdieping krijgt. Ook studenten van andere disciplines zijn welkom als deelnemer als een verblijf in Rome voor hen relevant is. Daarnaast zullen zij in verschillende sessies met KNIR-stafleden en peers de vorderingen van het scriptieonderzoek in fases bespreken, waarbij de methodologie, bronnenkritiek en de eigen argumentatiestructuur centraal staan.

Het scriptielaboratorium zal plaatsvinden in het voorjaar van 2019. De exacte data zullen later bekend worden gemaakt.

Deelnemers ontvangen tijdens die periode een beurs en gratis verblijf op het KNIR.

Deadline voor aanmeldingen is 15 december 2018.

Voorwaarden:

 1. je staat als (R)MA student ingeschreven bij de RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
  2.    je wilt onderzoek doen in Rome ten behoeve van je afstudeerscriptie;
  3.    je hebt aantoonbare affiniteit met de onderzoeksgebieden van het KNIR.

De beurs bestaat uit:

 1. gratis verblijf op het KNIR gedurende de periode van het scriptielab
  2.    een onkostenvergoeding van €70,- per week gedurende de periode van het scriptielab (in totaal €280,-)
  3.    een eenmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,- (bij succesvolle afronding)

Je kunt je aanmelden voor het scriptielaboratorium via de link onderaan deze pagina. Voeg bij je aanvraag:

 1. een cv
  2. een recente cijferlijst
  3. een motivatiebrief waarin je aangeeft wat je onderzoeksonderwerp is en waarom je je scriptieonderzoek in Rome wilt verrichten
  4. een aanbeveling van de beoogde scriptiebegeleider aan je eigen universiteit.

NB: De beurzen voor het scriptielaboratorium worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op motivatie, behaalde studieresultaten en potentieel.

Deadline aanmelding
15 december 2018

Meer info
secretary@www.knir.it