Onderwijs

KNIR/RKD-stage

HADRIANVS & Romeinse parochiale archieven

Deadline: 15 juli 2019

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Het Instituut organiseert cursussen voor studenten van alle niveaus en opleidingen, en het stelt beurzen en onderdak in Rome ter beschikking aan excellente studenten en onderzoekers in verschillende disciplines.

Het project
Het KNIR en het RKD initiëren een project waarin de expertise in het RKD-project Mapping Artists en de informatie in het KNIR-project HADRIANVS worden gecombineerd. Het doel is om, volgens de laatste stand van de digitale wetenschap, gegevens te ontsluiten over Nederlandse kunstenaars in Rome vanaf de Renaissance tot aan het eind van de negentiende eeuw.            Dat materiaal wordt gecombineerd met gegevens uit het zogeheten PAP-archief, waarin transcripties uit parochiale archieven zijn verzameld over de aanwezigheid van Nederlanders in Rome.

In het kader van dit project is in het najaar van 2019 een stageplaats beschikbaar gesteld voor een student geschiedenis of kunstgeschiedenis. Wij zoeken een student op BA of MA niveau met kennis van en interesse in digital humanities, en meer specifiek met ervaring in de programmeertaal R.

Taken
De werkzaamheden bestaan uit het bewerken van gedigitaliseerde transcripties van materiaal uit de parochiale archieven. Het eindresultaat van het project zal een Linked Open Database zijn.

Deze stageplek behelst een periode van inwerken in Nederland, eventueel gevolgd door  een kort verblijf op het KNIR in Rome.

Wij bieden
Je ontvangt een weekvergoeding (€ 50,-) van het KNIR plus een reiskostenforfait (€ 100) en gratis logies in het geval van een verblijf in Rome.

Informatie
a.witte@knir.it

Deadline
15 juli 2019