Italië op drift

Van Berlusconi tot Renzi

Datum: 3-13 november 2014

Deadline voor aanmelding: 18 september 2014

MASTERCLASS VOOR BA-, MA-, RMA- EN PHD-STUDENTEN 

Inhoud
Italië is op drift: nadat het land decennia te boek stond als een geblokkeerde democratie, is er sedert kort sprake van een spectaculaire stroomversnelling, in de politiek maar ook in de samenleving. Terwijl talloze politici telkens ambitieuze verbeteringen in het vooruitzicht stelden maar feitelijk weinig tot stand brachten, lijkt het de generatie van de nieuwe premier Matteo Renzi wel te lukken om zaken radicaal aan te pakken. Hoe is dat mogelijk?

l43-renzi-berlusconi-140109175526 big

In deze cursus gaan we op zoek naar de achtergronden van het historische mechanisme dat zich in Italië voltrekt: de geschiedenis verloopt niet geleidelijk, maar juist via sprongen. Na langdurige perioden van stagnatie komt er plotseling een radicale dynamiek tot stand. Het Italië van nu biedt ons een bijzondere kans om dit mechanisme in de praktijk te onderzoeken. Zeker nu Italië in de tweede helft van 2014 het EU-voorzitterschap bekleedt, doen zich unieke mogelijkheden voor om in een rechtstreekse dialoog met politieke en maatschappelijke sleutelfiguren na te gaan hoe dergelijke historische breuklijnen verlopen.
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met diverse (oud)correspondenten in Rome en de redactie van NRC-HandelsbladOnderdeel van de cursus is een intensieve Masterclass van Italië-deskundige Andrea Vreede, oud-correspondente van het NOS journaal en auteur van o.a.Super Mario Monti. De professor die Italië en de euro moest redden (2013).
Doelgroep
Gevorderde en uitblinkende BA, MA en PhD studenten geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, journalistiek en aanverwante disciplines van UvA, VU, UL, UU, RU en RUG. Kennis van het Italiaans is niet noodzakelijk maar biedt studenten wel meer opties binnen de cursus.
 
Kosten
Deelname en verblijf in het KNIR zijn kosteloos. Studenten dienen de boeken die horen bij de cursus (zie onder Literatuur) voorafgaand aan de cursus aan te schaffen.
 
Onderwijsvorm
De cursus begint met een Kick-Off bijeenkomst begin oktober te Amsterdam (gebouw NRC-Handelsblad). Vervolgens verdiepen studenten zich in de rest van oktober zelfstandig in oriënterende lesstof, waarover zij voorafgaand aan de bijeenkomsten een beschouwing schrijven. In Rome wordt de cursus vervolgd met een serie colleges over diverse aspecten die onderdeel vormen van dit “Italië op drift”. In dit kader worden ook verschillende werkbezoeken gebracht aan beeldbepalende instellingen. Tegelijkertijd werken studenten, deels zelfstandig en deels in subgroepen, aan opdrachten waarbij zij in rechtstreeks contact met sleutelfiguren zicht proberen te krijgen op de achtergronden van de zich voltrekkende veranderingen in politiek en samenleving. Vervolgens presenteren studenten de resultaten van hun werk in een feedback-intensieve Masterclass met Italië-deskundige Andrea Vreede. De cursus wordt afgesloten met een eindproject (opiniërend essay, reportage, sectoranalyse, etc.).
 
Literatuur
–    Paul Ginsborg, Italy and its Discontents: Family, Civil Society, State, 1980-2001 (London: Penguin, 2001)
–    Alexander Stille, The Sack of Rome: Media + Money + Celebrity = Power = Silvio Berlusconi(London: Penguin, 2007)
–    Andrea Vreede, Super Mario Monti. De professor die Italie en de euro moest redden (Schoorl: Conserve, 2013)
–    Syllabus
 
Docenten
–    Prof.dr. Harald Hendrix
–    Dr. Arthur Weststeijn
–    Drs. Andrea Vreede
–    Gastsprekers
 
Studielast
5 ECTS (140 uur). De student dient de examencommissie van de eigen opleiding te verzoeken de cursus te erkennen als onderdeel van het betreffende examenprogramma, en vast te stellen hoeveel studiepunten op welk niveau hieraan kunnen worden toegekend. Na succesvolle afronding van de cursus wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.
 
Aanmelding en selectie
Meld je aan via de onderstaande link. Deelnemers worden geselecteerd op grond van hun motivatie, cijferlijst en cv. Voor deze cursus zijn 10 plaatsen beschikbaar.
 
Deadline aanmelding
18 september 2014