Geschiedenis en actualiteit van het museum

Geschiedenis en actualiteit van het museum

Datum: 19-25 mei 2014

Deadline for applications: 7 mei 2014

INTERDISCIPLINAIRE MASTERCLASS VOOR MA-, RMA- EN PHD-STUDENTEN GEESTESWETENSCHAPPEN
In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam

Inhoud
Rome speelt een dominante rol in de geschiedenis van het moderne museum. Twee Romeinse instellingen strijden om de eer het eerste openbare museum ter wereld te zijn; de Vaticaanse Musea alleen al verwelkomen minstens vijf miljoen bezoekers per jaar. Uitzonderlijke privé-collecties liggen als schatten verscholen in de stad, terwijl verzamelingen uit het verleden vaak een bijdrage leverden aan het denken over museuminrichting of collectievorming. Voorbeelden hiervan zijn het rariteitenkabinet van de Jezuiet Athanasius Kircher of het papieren museum van Cassiano dal Pozzo.

Tijdens deze masterclass wordt de geschiedenis van musea en collectievorming in vogelvlucht geschetst. Door middel van opdrachten en museumbezoek ter plaatse wordt de theorie gevisualiseerd en tot leven gebracht. Ook bezoeken we hedendaagse museumpresentaties en wordt de musealisering en de omgang met erfgoedkwesties van de stad Rome aan de orde gesteld. Studenten sluiten de cursus af door middel van een eigen onderzoekspaper. De cursus wordt aangeboden in samenwerking met verschillende museale instellingen, waaronder de Vaticaanse Musea.

Docenten
Dr. Bert van de Roemer (UvA), dr. Marieke van den Doel (KNIR), gastsprekers.

Doelgroep en ingangseis
De cursus is bestemd voor MA-, RMA- en PhD-studenten geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, en de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwijsvorm en toetsing
De cursus behelst een intensieve periode van zes dagen in Rome waarbij excursies en opdrachten op locatie in de stad worden afgewisseld met hoor- en werkcolleges en zelfstudie. Toetsing vindt plaats aan de hand van opdrachten en referaten, voorbereidende literatuurstudie, actieve deelname en een afsluitend essay.

Studiemateriaal
Artikelen.

Studielast
De studielast komt overeen met 3 ECTS (84 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in de groepskamers van het KNIR. Houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage voor reiskosten en entreegelden. Bij succesvolle afronding zullen deelnemers een tegemoetkoming in reiskosten ontvangen van 100 euro.

Aanmelding en toelating
Gegadigden dienen zich aan te melden via onderstaande link. Beschikbare plaatsen worden toegekend op basis van motivatie en cijferlijst.

Deadline aanmelding
7 mei 2014