Federalisme en democratie

Rome, Amerika, Europa

Datum: 22-29 september 2014

Deadline voor aanmelding: 1 juni 2014

Inhoud
Kan een grensoverschrijdende staat democratisch zijn? Hedendaags Europa worstelt met dit vraagstuk, maar de kwestie is al eeuwenoud. Volgens Montesquieu had de geschiedenis van het klassieke Rome laten zien dat wanneer rijken te groot worden, burgers hun betrokkenheid verliezen. Alexander Hamilton en James Madison waren dat niet met hem eens: met een beroep op de oudheid tuigden zij de grootste federatie op uit de wereldgeschiedenis: de Verenigde Staten van Amerika. Een halve eeuw later ging Alexis de Tocqueville naar de VS en kwam tot de conclusie dat Amerika inderdaad een functionerende democratie was. Maar geldt die conclusie nog steeds? En wat betekent het Amerikaanse voorbeeld voor het Europa van nu?

Doelgroep
Gevorderde MA en PhD studenten geschiedenis, politieke wetenschappen, rechten en aanverwante disciplines van UvA, VU, UL, UU, RU en RUG.

Kosten
Deelname en verblijf zijn kosteloos. Deelnemers die de masterclass succesvol afronden ontvangen een toelage in de reiskosten van max. €100,-

Onderwijsvorm
De masterclass behelst een intensief academisch programma van colleges, individuele presentaties en groepsdiscussie, gecombineerd met excursies naar historische locaties. De nadruk ligt op de actieve participatie van de deelnemers. Alle deelnemers wordt gevraagd voorafgaand een relevante tekst te kiezen die raakt aan de thematiek van de cursus, en deze tekst in Rome in te leiden. Ter afsluiting van de cursus schijven de deelnemers onder intensieve begeleiding een opiniërend essay (ca. 3000 woorden).

Literatuur
Syllabus (ca. 300 pp.) met primaire teksten van Montesquieu, Federalist & Anti-Federalist Papers, en Tocqueville; overige teksten worden door de deelnemers zelf gekozen.

Onder leiding van
dr. Thierry Baudet
dr. David van Reybrouck
dr. Arthur Weststeijn

Studielast
3 ECTS (84 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Aanmelding en selectie
Meld je aan via de onderstaande link. Deelnemers worden geselecteerd op grond van hun motivatie, cijferlijst en cv. Meld bij je motivatie welke tekst (historisch, filosofisch of actueel) jij zou willen bespreken in de masterclass.

Deadline aanmelding1 juni 2014

Meer info
academic.secretary@www.knir.it