Seminar: Retorica in Rome

Over filosofie, onderwijs en de kunst van het spreken

Datum: 11-27 januari 2017

Deadline voor aanmelding: 1 oktober 2016

Inhoud
In samenwerking met het Landmerk Retorica College laat het KNIR met deze cursus de klassieke hoogtijdagen van de retorica weer herleven. In tien dagen doe je spreekoefeningen, maak je excursies naar retorische hotspots in Rome en verdiep je je in de achterliggende vragen van de retorica in intensieve leescolleges over Plato en Isocrates.

Docenten
Prof. Dr. A.A.M. Kinneging (Universiteit Leiden), Jordi Wiersma MA LLM (Universiteit Leiden/Landmerk Retorica College), dr. Arthur Weststeijn (KNIR) en gastdocenten.

Voertaal
Nederlands

Doelgroep en ingangseis
Gemotiveerde studenten (BA/MA) van UvA, VU, UL, UU, RUN en RUG met een brede interesse in de humaniora. In deze cursus worden hoge eisen gesteld aan de student. De student moet bereid zijn de inspanning (voorbereiding en actieve deelname colleges) te leveren die noodzakelijk is om deze cursus goed af te ronden.

Onderwijsvorm en toetsing
Voorbereidende opdracht; leescolleges (8x) waarin twee dialogen van Plato en één werk van Isocrates integraal worden gelezen en behandeld; retorische workshops (6x) en een aantal excursies.

Toetsing
Eindessay van 2000-2500 worden, dat op 31 januari 2017 (23:00 uur) moet worden ingeleverd.

Studiemateriaal
1. Plato, Phaedrus. Vertaling X. de Win.
2. Plato, Gorgias. Vertaling X. de Win.
3. Isocrates, Antidosis.
4. Reader die ter plekke wordt uitgereikt.
Studenten dienen de voorgeschreven boeken voor aanvang van de cursus gelezen te hebben. Deze boeken dienen de studenten ook zelf mee te nemen naar Rome.

Studielast
3 ECTS (84 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Kosten
De kosten verbonden aan deze cursus worden voor het grootste deel door een KNIR-subsidie vergoed.
– Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in het KNIR. Hierbij is tevens gelegenheid zelfstandig maaltijden te bereiden.
– De meeste entrees worden door het KNIR vergoed, maar houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage.
– Het KNIR verleent deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond een tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Aanmelding en toelating
Het betreft een selectieve cursus waarvoor maximaal 15 studenten in competitie worden toegelaten.

Ronde 1: De student dient voor de deadline van 1 oktober 2016 een c.v. (maximaal 1 pagina), een cijferlijst en een motivatiebrief te sturen (maximaal 400 woorden) via onderstaande link.

Ronde 2: De student wordt uitgenodigd voor een lesmiddag over retorica in Utrecht en/of Leiden op een nader vast te stellen datum, waar de laatste selectieronde plaatsvindt.
De bekendmaking van deelname geschiedt voor 1 december 2016.

Deadline aanmelding
1 oktober 2016

Meer info
secretary@www.knir.it