Archaeology of Mythology

Archaeology of Mythology

Datum: 7-20 april 2014

Deadline voor aanmelding: 1 februari 2014

MASTERCLASS MA- EN PhD-STUDENTEN
GLTC, Oude geschiedenis, Oudheidkunde en Archeologie

Inhoud
In de moderne wetenschap worden mythes vaak begrepen als verhalen over bovennatuurlijke verschijnselen die dienen om een bepaald wereldbeeld te legitimeren of om de herkomst van een volk en zijn culturele gewoontes te verklaren. Mythes zijn in deze opvatting fictie, ideologische constructen zonder materiële dimensie. Hoewel men in de Oudheid ook wel eens twijfelde aan het waarheidsgehalte van mythes, is de breed gedragen overtuiging dat mythes geen empirische basis hebben een vrij recente ontwikkeling. In de 18de eeuw bijvoorbeeld, was mythische topografie nog een volledig geaccepteerde tak van wetenschap.

Na een periode verdrongen te zijn geweest van het academische toneel, lijkt de archeologie van de mythologie begonnen te zijn aan een voorzichtige come back. Goede voorbeelden zijn de recente opgravingen in Troje en in Rome waar respectievelijk de verdedigingsmuur van de homerische stad en het paleis van Romulus zouden zijn ontdekt. Dergelijke ‘ontdekkingen’ kunnen doorgaans rekenen op een enorme publieke belangstelling, maar tegelijkertijd ook op heel felle kritiek van collega wetenschappers (meestal vanuit het perspectief dat een mythe per definitie niet waar is en dus geen materiële dimensie kan hebben). Deze cursus gaat niet zozeer in op het waarheidsgehalte van deze ontdekkingen, maar staat stil bij het belang van mythische plaatsen in de moderne wereld en de gespannen relatie met moderne wetenschapsvisies.

Als leidraad volgt de cursus de Ilias/Odyssee – Aeneis mythes; samen met de Bijbel de meest invloedrijke mythes van de Westerse wereld. De cursus begint in Istanbul. Na een aantal introductiecolleges op het Nederlands Instituut in Turkije en rondleidingen in musea en mythische plekken van Istanbul, worden verschillende homerische monumenten in Troje bezocht. In de voetsporen van Aenaes wordt in week 2 de oversteek naar Italië gemaakt (Campanië en Latium). De reis eindigt ten slotte in Rome.

Docenten
Dr. F. Gerritsen (NIT); Dr. J. Pelgrom (KNIR); Dr. G. van Wijngaarden (UvA) en verschillende gastdocenten

Doelgroep en ingangseis
MA/Mphil en PhD- Studenten GLTC, Oude Geschiedenis, Oudheidkunde en Archeologie aan één van de Nederlandse universiteiten. Maximaal aantal studenten: 14. Ingangseis: een afgeronde BA in een relevante discipline.

Onderwijsvorm en toetsing
Colleges op locatie afgewisseld met excursies.

Toetsing
In zowel Istanbul als Rome wordt aan opdrachten gewerkt, waarbij ook de betreffende bibliotheken geraadpleegd dienen te worden. Deze opdrachten worden afgesloten met korte presentaties ter plekke. Na de cursus dienen de studenten een paper te schrijven (1500 woorden) waarin de beide regio’s (Turkije & Italië) met elkaar worden vergeleken en ook de rol van verschillende onderzoekstradities, cultuurpolitieke context etc. worden behandeld.

Studielast
De studielast komt overeen met 6 ECTS (168 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt een certificaat toegekend waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

Lieratuur
Wordt vooraf bekend gemaakt.

Kosten
Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak en een tegemoetkoming in reiskosten van €150. De overige reiskosten worden geschat op ca. €350; die zijn voor eigen rekening, evenals als de onkosten voor eten en drinken. De verschillende excursies en binnenlandse reizen worden door de organiserende instellingen betaald.

Aanmelding en toelating
Gegadigden dienen zich aan te melden via onderstaande link. De deelnemers worden geselecteerd op basis van hun ervaring, cijferlijst en motivatie.

Deadline aanmelding
1 februari 2014.

Meer info
Voor meer informatie over de cursus en de aanmeldingsprocedure, kunnen geïnteresseerden zich wenden tot academic.secretary@www.knir.it