Verblijf & beurzen

Stages & Traineeships

Het KNIR stelt studenten op MA niveau en jonge onderzoekers die recent zijn afgestudeerd in staat om mee te draaien in de academische wereld van het Instituut.

Stages zijn bestemd voor MA-studenten van de zes Nederlandse universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR (RUG, RUN, UU, UL, UvA en VU).

Stagiairs krijgen de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in een academische onderzoeksomgeving, bijv. in de bibliotheek van het KNIR of bij een samenwerkende instelling in Rome.

Duur: 10-12 weken. Aan stagiairs wordt een beurs ter beschikking gesteld die bestaat uit gratis verblijf op het KNIR, een reiskostentoelage van 100 euro en een wekelijkse toelage ter dekking van onkosten van 70 euro. Zie hier het stageaanbod van het KNIR.

Traineeships zijn bestemd voor jonge onderzoekers die recent zijn afgestudeerd (MA/RMA/MPhil) aan een van de zes Nederlandse universiteiten die bijdragen aan de financiering van het KNIR (RUG, RUN, UU, UL, UvA en VU).

Trainees krijgen de mogelijkheid om mee te draaien in grotere onderzoeksprojecten, waarbij op maat gesneden expertise wordt aangereikt om een nieuwe generatie van specialisten te creëren. De internationale banden van het KNIR bieden studenten de kans om met hun verworven kennis naar buiten te treden en die kennis toe te passen in de praktijk. Resultaat van de traineeships is een eigen publicatie: de eerste stap naar een succesvolle wetenschappelijke carrière.

Duur: 10-15 weken. Aan trainees wordt een beurs ter beschikking gesteld die bestaat uit gratis verblijf op het KNIR en een wekelijkse toelage ter dekking van onkosten (inclusief alle reiskosten) van 250 euro. Zie hier het aanbod van traineeships van het KNIR.