Vanaf februari 2017 organiseert het KNIR een scriptielaboratorium voor getalenteerde (R)MA-studenten die scriptieonderzoek willen doen in Rome, maar nog op zoek zijn naar een geschikt onderwerp. Onder begeleiding van de wetenschappelijke staf van het KNIR krijg je de ruimte om ideeën te testen en uit te werken, en een begin te maken met je onderzoek (bijv. in archieven, bibliotheken of museale collecties in Rome).

Het scriptielaboratorium duurt maximaal 7 weken, en deelnemers ontvangen een beurs en gratis verblijf op het KNIR.

Meld je nu aan! Deadline is 15 november 2016, voor een verblijf in Rome tussen februari en juni 2017. Je kunt bij je aanvraag zelf aangeven welke periode je voorkeur heeft.

bibliotheek

Voorwaarden:

1.    je staat als (R)MA student ingeschreven aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    je wilt onderzoek doen in Rome ten behoeve van je afstudeerscriptie;
3.    je hebt aantoonbare affiniteit met de onderzoeksgebieden van het KNIR;
4.    je verblijf in Rome bedraagt maximaal 7 weken (overeenkomend met 10 ECTS).

De beurs bestaat uit:

1.    gratis verblijf op het KNIR gedurende de beursperiode
2.    een onkostenvergoeding van €70,- per week gedurende de beursperiode
3.    een eenmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Je kunt je aanmelden voor het scriptielaboratorium via de link onderaan deze pagina. Voeg bij je aanvraag:

1. een cv
2. een recente cijferlijst
3. een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je je scriptieonderzoek in Rome wil doen
4. een aanbeveling van de beoogde scriptiebegeleider aan je eigen universiteit

NB: de beurzen voor het scriptielaboratorium worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op motivatie, behaalde prestaties en potentieel. Bij plaatsing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met je aangegeven voorkeursperiode, maar je kunt ook worden ingedeeld in een andere periode.

Deadline aanmelding
15 november 2016