Wie zijn wij

Partners

Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)
Het KNIR is het oudste en grootste van de NWIB. De andere instituten zijn gelegen in Florence, Athene, Cairo, en Sint-Petersburg. De instituten worden bestuurd door hetzelfde koepelbestuur dat ook verantwoordelijk is voor het KNIR. Gezamenlijk leveren zij een belangrijke bijdrage aan de profilering van de Nederlandse universiteiten in het buitenland.

Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma
Het KNIR heeft een schakelfunctie tussen de Nederlandse universitaire wereld en de in Rome aanwezige internationale en Italiaanse wetenschappelijke instellingen, verenigd in de Unione. Als lid van de Unione bevordert het KNIR de onderlinge academische contacten door het organiseren van lezingen en congressen. Met de meer dan dertig internationale instituten, kennis- en onderwijscentra is de stad Rome een broedplaats voor internationale vergezichten.

Unione Romana Bibliotheche Scientifiche (URBS)
Het KNIR is aangesloten bij URBS en URBiS, twee consortia van de bibliotheken van internationale instituten in Rome die actief zijn op het gebied van de geesteswetenschappen. De catalogus van de bibliotheek van het KNIR is online raadpleegbaar via de algemene catalogi URBS en URBiS, evenals de catalogi van de andere aangesloten instituten.

Nederlandse Ambassade te Rome/Nederlandse Ambassade bij de Heilige Stoel
Het KNIR draagt bij aan de verbreiding van de Nederlandse cultuur door middel van culturele manifestaties zoals boekpresentaties, tentoonstellingen en concerten. Deze worden veelal georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Italië en de Nederlandse ambassade bij de Heilige Stoel (Vaticaan).

Overig
Naast deze officiële partners onderhoudt het KNIR een groot aantal formele en informele samenwerkingsverbanden in Nederland, Italië, Europa en daarbuiten, met universiteiten, musea, archieven en gemeentes en met organisaties en instellingen in zowel de publieke als de private sector.