Beurzen / Stipendia

Beurzen
Een belangrijk onderdeel van de missie van het KNIR is om studenten, promovendi en postdocs die ingeschreven/ werkzaam zijn bij een van onze partneruniversiteiten (RUG, RU, UU, UL, UvA, VU) te ondersteunen bij hun onderzoek. Het KNIR stelt daarom jaarlijks een aanzienlijk aantal beurzen beschikbaar voor deze groep jonge onderzoekers.

Bij de selectie van de aanvragen kijken we naar jouw motivatie, het belang van een verblijf in Rome voor je onderzoek, de kwaliteit van zowel het onderzoeksvoorstel en van de kandidaat zelf, en jouw bijdrage aan de academische gemeenschap van het KNIR.

De KNIR stipendia
Naast dit beurzenprogramma biedt het KNIR ook stipendia aan. Deze stipendia zijn bedoeld voor twee doelgroepen:

1. Onderzoekers die een subsidieaanvraag voorbereiden voor een promotieplaats of postdocproject, uit te voeren bij een van onze  partneruniversiteiten;

2. Buitenpromovendi. Dit zijn onderzoekers die in eigen tijd en met eigen middelen een promotie voorbereiden waarbij het onderzoek nauw aansluit bij de kernthema’s van het KNIR.

Bij de selectie van de stipendia-aanvragen wordt gekeken naar de kwaliteit en kansrijkheid van je onderzoeksvoorstel en de aansluiting ervan bij de KNIR-onderzoekthema’s. Ook jouw motivatie en bijdrage aan de academische gemeenschap van het KNIR worden meegewogen.
Een stipendium bestaat uit een kostenloos verblijf op het KNIR en 24/7 toegang tot onze onderzoeksfaciliteiten en tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten.

Het RMO stipendium
Wij bieden in samenwerking met het Rijksmuseum voor Oudheden een RMO-stipendium aan, gericht op jonge onderzoekers met een MA-diploma in archeologie of (kunst-)geschiedenis, die onderzoek willen doen gerelateerd aan de collectie of de geschiedenis van het museum. Dit RMO-stipendium heeft een duur van max. 12 aaneengesloten weken.

Twee maal per jaar, op 15 mei en 15 november, worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld.
Let op dat aanvragen voor het RMO-stipendium één maal per jaar worden beoordeeld, te weten op 15 november.

De uitslag volgt uiterlijk één maand na de deadline.

De volgende beurzenronde (voor verblijf in het najaar 2022) heeft als deadline 15 mei 2022.