Wie zijn wij

Missie en visie

Het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Al ruim honderd jaar staat het KNIR voor hoogstaand onderzoek en interdisciplinair onderwijs in de geesteswetenschappen, waarbij het een brugfunctie vervult tussen de Nederlandse universiteiten en de academische wereld in Italië. Het Instituut organiseert cursussen voor studenten van alle niveaus en opleidingen, en het stelt beurzen en onderdak in Rome ter beschikking aan excellente studenten en onderzoekers in verschillende disciplines. Met de eigen statige villa, de unieke bibliotheekcollectie en een rijk programma van congressen, lezingen en culturele activiteiten biedt het KNIR dé wetenschappelijke toegang tot de Eeuwige Stad waar Nederlandse studenten en onderzoekers zich kunnen laven aan grensoverschrijdende perspectieven. Download hier de algemene brochure van het KNIR Lees hier een achtergrondrapportage over het KNIR in het tijdschrift Elsevier (2015) Het KNIR richt zich op de volgende uitdagingen:

  • Verbreding en interdisciplinariteit

Rome en Italië bieden niet alleen unieke mogelijkheden voor de humaniora, maar voor het volle spectrum van wetenschapsgebieden. Het KNIR beoogt daarom om onderwijs en onderzoek in brede zin te ontwikkelen en te faciliteren, en het beurzenprogramma, de cursussen en projecten in te zetten om onderzoekers en studenten uit diverse disciplines en wetenschapsgebieden te laten samenwerken rondom overkoepelende thema’s.

  • Kwaliteitsbewaking en –ontwikkeling

Het KNIR streeft naar talentontwikkeling door garant te staan voor een hoogstaande en inspirerende onderwijs- en onderzoeksomgeving. Daarvoor worden nauwe banden onderhouden met excellente onderwijs- en onderzoeksprogramma’s in Nederland en in Italië, zoals de Honoursprogramma’s van verschillende universiteiten, de Nederlandse onderzoeksscholen, en VIDI en VICI onderzoeksgroepen.

  • Internationalisering

Het KNIR manifesteert zich in zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten als laboratorium voor samenwerking en als forum voor discussie tussen de Nederlandse en de internationale academische wereld. Daarmee komt het tegemoet aan de behoefte van de Nederlandse universiteiten en van individuele onderzoekers en studenten om zich internationaal te oriënteren én te profileren.

  • Maatschappelijke verankering

Maatschappelijke betrokkenheid geeft richting aan het beleid van het KNIR. De focus ligt op maatschappijgeïnspireerde onderwerpen, toepassingsgericht onderzoek, en debat over de rol van wetenschap in de samenleving. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met overheden, bedrijfsleven en andere maatschappelijke actoren.

  • Duurzaamheid

Het KNIR is een dynamisch, financieel gezond instituut dat de universitaire investeringen in het Instituut meer dan waar maakt. Samen met de universiteiten is het zaak de duurzaamheid van het Instituut te waarborgen en te versterken. Alle voorwaarden daarvoor zijn aanwezig. Deze uitdagingen zijn verder uitgewerkt in de Strategienota 2018-2022. Het KNIR legt jaarlijks verantwoording af in jaarverslagen die het format volgen van alle Nederlandse wetenschappelijke instituten in het buitenland.

Jaarverslag over 2019
Jaarverslag over 2018
Jaarverslag over 2017
Jaarverslag over 2016
Jaarverslag over 2015
Jaarverslag over 2014

De website van het KNIR wordt vanaf mei 2015 regelmatig gearchiveerd en duurzaam opgeslagen door de Koninklijke Bibliotheek, als onderdeel van een verzameling websites die een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Voor meer informatie, zie http://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering