Onderwijs

KNIR-scriptielab

In de maand februari organiseert het KNIR een scriptielaboratorium voor getalenteerde (R)MA-studenten die scriptieonderzoek willen doen in Rome, maar nog op zoek zijn naar een geschikt onderwerp. Onder begeleiding van de wetenschappelijke staf van het KNIR krijg je de ruimte om ideeën te testen en uit te werken, en een begin te maken met je onderzoek (bijv. in archieven, bibliotheken of museale collecties in Rome).

Het scriptielaboratorium zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020. De exacte data zullen later bekend worden gemaakt.

N.B. De overeenkomende 6 ECTS voor begeleiding kunnen niet door het KNIR toegekend worden

Deelnemers ontvangen tijdens die periode een beurs en gratis verblijf op het KNIR.

Deadline voor aanmeldingen is 15 december 2019.

Voorwaarden:

1.    je staat als (R)MA student ingeschreven aan RUG, RUN, UU, UL, UvA of VU;
2.    je wilt onderzoek doen in Rome ten behoeve van je afstudeerscriptie;
3.    je hebt aantoonbare affiniteit met de onderzoeksgebieden van het KNIR;

De beurs bestaat uit:

1.    gratis verblijf op het KNIR gedurende de periode van het scriptielab
2.    een onkostenvergoeding van €70,- per week gedurende de periode van het scriptielab (in totaal €280,-)
3.    een eenmalige tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-

Je kunt je aanmelden voor het scriptielaboratorium via de link onderaan deze pagina. Voeg bij je aanvraag:

1. een cv
2. een recente cijferlijst
3. een motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je je scriptieonderzoek in Rome wil doen
4. een aanbeveling van de beoogde scriptiebegeleider aan je eigen universiteit

NB: de beurzen voor het scriptielaboratorium worden uitgekeerd na selectie. De wetenschappelijke staf van het KNIR beoordeelt de beursaanvragen op motivatie, behaalde prestaties en potentieel.

Deadline aanmelding
15 december 2019