KNIR Museum Fellowship

De KNIR Museum Fellow vormt een brug tussen de wetenschappelijke wereld van het KNIR en de internationale wereld van musea en (erfgoed)collecties. Hij/zij is een inhoudelijke professional (bijvoorbeeld conservator) van een Nederlands, Italiaans of buitenlands museum met een historische, kunsthistorische, archeologische of aanverwante (zoals antropologische) collectie en is goed ingevoerd in het Nederlandse, Italiaanse en internationale museum- en erfgoedveld.
Het Fellowship maakt deel uit van een onderzoeksproject dat de kandidaat verricht in het kader van zijn/haar werkzaamheden bij de eigen instelling. Daarbij kan het gaan om een kortlopend onderzoek, bijvoorbeeld naar een deel van de eigen collectie, of om een meerjarig tentoonstellings- en/of catalogusproject. In het onderzoeksproject is er een evidente connectie met Romeinse en/of Italiaanse collecties en erfgoedinstellingen, die een verblijf in Rome kunnen rechtvaardigen. De termijn van het Fellowship is flexibel, variërend van 1 tot maximaal 3 jaar, afhankelijk van het project in het kader waarin het Fellowship wordt toegekend. In het eindresultaat van het project is het KNIR duidelijk zichtbaar.
Tijdens de looptijd van het project verblijft de Fellow tenminste één keer per jaar een maand aan het KNIR (eventueel in overleg over twee verblijven te verdelen). Gedurende die periode(n), en in incidentele gevallen daarbuiten (in Nederland), vormt hij/zij een aanvulling op de zittende wetenschappelijke staf. Studenten en onderzoekers aan het KNIR kunnen in deze perioden van aanwezigheid op het KNIR profiteren van de kennis en ervaring van de Museum Fellow in voorbereiding op een carrière binnen de academische wereld of in de erfgoedsector, waarbij de presentatie van wetenschappelijk onderzoek aan een breder publiek centraal staat.
Het profiel van de Museum Fellow is complementair ten opzichte van de bestaande expertise aan het KNIR. Dat kan betekenen dat hij/zij een andere specialisatie heeft dan de zittende wetenschappelijk staf (bv. Middeleeuwen, achttiende eeuw, antropologie, hedendaagse kunst etc.). Maar de aanvulling kan ook betekenen dat de Fellow specifieke materiële, methodologische of technische competenties bezit die voor het instituut van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld in het kader van de onderzoeksprojecten van de staf en Fellows.

 

De Museum Fellow

 • werkt gedurende zijn/haar verblijf aan het KNIR aan zijn/haar onderzoek voor de tentoonstelling/catalogus of andere presentatie.
 • is tijdens het verblijf in Rome aanspreekbaar voor studenten en onderzoekers op het KNIR voor advies over alles wat met musea en publiek te maken heeft, bijvoorbeeld in de vorm van een wekelijks spreekuur of op aanvraag per email.
 • organiseert jaarlijks tijdens het verblijf in Rome tenminste één wetenschappelijke bijeenkomst in het kader van het onderzoeksproject, eventueel samen met stagiair(e)s of jonge medewerkers van het project, in de vorm van een workshop, masterclass, seminar of colloquium. Bij voorkeur worden bij deze activiteit één of meer collega’s van de NWIB-universiteiten betrokken, evenals wetenschappers verbonden aan de andere buitenlandse instituten in Rome en/of aan Italiaanse universiteiten en erfgoedinstellingen.
 • begeleidt, in Rome of op afstand, (een) stagiair(e)s die in het kader van het project aan het KNIR verblijft/verblijven.
 • levert als gastdocent een bijdrage aan cursussen op het KNIR die samenvallen met het verblijf in Rome. De bijdrage heeft de vorm van tenminste één gastcollege en/of excursie en ligt in het verlengde van de specifieke (museale) expertise van de Fellow. Een andere mogelijkheid is dat de Fellow studenten een museale opdracht geeft, zoals het schrijven van een catalogusentry en een tentoonstellingstekst of het maken van een kleine online tentoonstelling.
 • fungeert als ‘ambassadeur’ van het KNIR en bruggenbouwer tussen wetenschap en museumwereld, tijdens de gehele duur van het Fellowship, dus ook buiten de verblijfsperiode in Rome. Is de Museum Fellow afkomstig van een Nederlands museum, dan wijst hij/zij museale en academische collega’s, onderzoekers en studenten uit zijn/haar netwerk op de mogelijkheden die het KNIR biedt om onderwijs te organiseren/volgen en onderzoek te doen. Tijdens een (publieks)evenement van het KNIR in Nederland houdt hij/zij een voordracht.
 • vermeldt het Museum Fellowship aan het KNIR in publicaties en lezingen die het uitvloeisel zijn van de verblijven in Rome, en ziet erop toe dat de eigen museale instelling die vermelding waar van toepassing overneemt.

 

Het KNIR biedt:

 • een kosteloos verblijf in een kamer op het instituut gedurende maximaal zes weken per jaar, te verdelen over één of twee verblijven (in overleg).
 • een vergoeding van de reis- en andere onkosten tot € 1.000,- per jaar.
 • de mogelijkheid om jaarlijks maximaal twee studenten, die als stagiair deelnemen aan het onderzoek van de Fellow, aan het KNIR te laten verblijven, (elk) voor één verblijf met een maximale duur van één maand. Met het oog op de planning dienen deze stagiair(e)s hun verblijf aan te vragen vóór de deadlines van 15 mei (verblijf in het najaar) en 15 november (verblijf in het voorjaar). Het KNIR stelt één kamer beschikbaar (voor één of twee personen). Wanneer het museum al een stagevergoeding betaalt, wordt door het KNIR geen beurs uitgekeerd. Wel kunnen de stagiair(e)s rekenen op een tegemoetkoming in de reiskosten conform de geldende regeling voor bursalen. Alleen studenten ingeschreven aan één van de zes NWIB-universiteiten komen voor de regeling in aanmerking.
 • de titel ‘KNIR Museum Fellow’ gedurende de looptijd van het onderzoeksproject, met de bijbehorende publiciteit en promotie via de kanalen van het instituut (website, nieuwsbrief, sociale media e.a.).
 • Indien gewenst: een emailadres van het KNIR: jandevries.museumfellow@knir.it.

 

Aanvragen en voordrachten

Leden van de wetenschappelijke staf van het KNIR kunnen kandidaten voor het Museum Fellowship voordragen bij hun collega’s en bij de wetenschappelijk directeur van het KNIR. Als onderdeel van het Fellow programma van het KNIR worden ook de Museum Fellows gepresenteerd aan de Wetenschappelijke Adviesraad en het NWIB bestuur in de jaarlijkse rapportages.