Locatie

Geschiedenis

Al meer dan honderd jaar verricht het KNIR hoogstaand onderwijs en onderzoek in Rome.
Het Instituut is opgericht in 1904 met als voornaamste doel de studie van de kort hiervoor geopende Vaticaanse archieven, een ongeëvenaarde bron van informatie over de culturele, politieke en religieuze geschiedenis van Nederland in internationaal verband. Al snel verbreedde het Instituut de aandacht naar andere wetenschapsgebieden, in het bijzonder kunstgeschiedenis, oudheidkunde en archeologie.

Sinds 1933 heeft het Instituut een eigen gebouw, ontworpen door de Italiaanse ingenieur Gino Cipriani en de Haagse architect Jan Stuyt. Het gebouw bevindt zich in de Valle Giulia, een gebied dat tijdens het fascistische regime bestemd werd voor verschillende internationale instituten. Het werd op 29 april 1933 in het bijzijn van Benito Mussolini geopend.

Na de Tweede Wereldoorlog speelde het Instituut een belangrijke rol in het bestendigen van de wetenschappelijke en culturele banden tussen Nederland en Italië. Vanaf begin jaren negentig richt het Instituut zich primair op de academische wereld.

Naar aanleiding van het eeuwfeest in 2004 heeft het Instituut het predicaat ‘Koninklijk’ toegekend gekregen. Sindsdien is de dynamiek van het Instituut verder toegenomen met een groeiend aantal studenten, bursalen, cursussen en interdisciplinaire onderzoeksprojecten.

De geschiedenis van de eerste honderd jaar van het Instituut wordt in detail beschreven in Hans Cools en Hans de Valk, Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV (Hilversum: Verloren, 2004).