Winter School Roma Caput Mundi

Roma Caput Mundi. Werelderfgoed in Rome

Datum: 2-16 januari 2020  

Deadline voor aanmeldingen: 1 november 2019

Inhoud
Rome is, als caput mundi, de stad der steden. Geen andere plek op de wereld heeft zo’n belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Westerse cultuur, vanaf de vroege Oudheid tot op de dag van vandaag. Die eeuwenlange geschiedenis is nog altijd tastbaar op iedere straathoek in Rome, op ieder plein, van het Capitool tot de Sint-Pieter en van het klassieke Forum Romanum tot Mussolini’s Foro Italico.

In deze cursus gaan we op zoek naar de verschillende manieren om dat rijke historische erfgoed van Rome te duiden. Wat maakt Rome zo bijzonder? Door de eeuwen heen hebben de ruïnes en kunstschatten van de oudheid gediend als inspiratie voor artistieke en politieke verbeelding overal ter wereld. Daarnaast heeft Rome gevoelens opgeroepen van nostalgie, van illusoir terugverlangen naar een authentiek verleden. En tegelijkertijd zijn locaties in de stad keer op keer gebruikt door machthebbers als lieux de mémoire om de geschiedenis gekleurd weer te geven. Welke betekenis hebben deze fenomenen nog voor het huidige Rome, in een tijd van massatoerisme en globalisering?

Gedurende veertien dagen zullen we deze thematiek van verbeelding, authenticiteit en herinnering in de constructie en presentatie van het Romeinse werelderfgoed onderzoeken in hoorcolleges, stadsopdrachten en werkcolleges ter plaatse. Deelnemers van de cursus maken actief kennis met het fascinerende heden en verleden van Rome, waartoe een scala aan bekende en minder bekende plaatsen wordt bezocht. De cursus wordt afgesloten met een probleemgericht essay.

Docenten
Dr. Asker Pelgrom en Dr. Tesse Stek.

Voertaal
Nederlands

Doelgroep en ingangseis
De cursus is een verbredingsmodule voor excellente BA-studenten van alle studierichtingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, alsmede Amsterdam University College, University College Groningen, University College Roosevelt en University College Utrecht. Een positief BSA binnen de gevolgde BA-opleiding is vereist voor deelname.

Onderwijsvorm en toetsing
De Winterschool behelst een intensieve periode van veertien dagen waarbij excursies en opdrachten op locatie in de stad Rome worden afgewisseld met hoor- en werkcolleges op het KNIR. Daarnaast werken studenten zelfstandig aan gerichte opdrachten:

– voorafgaand aan de cursus, in Nederland: een verkennende literatuuropdracht (circa 1000 woorden);
– een afsluitend essay (circa 2500 woorden).

Het verblijf te Rome begint met een viertal inleidende colleges, waarbij de overkoepelende thematiek wordt belicht aan de hand van specifieke locaties in Rome. In de tweede week van de cursus leveren de deelnemers een essayopzet in en geven ze een presentatie op locatie. Op grond van ontvangen feedback schrijven de deelnemers vervolgens een afsluitend essay.
Toetsing vindt plaats aan de hand van voorbereidende literatuurstudie (20%), actieve deelname en een mondelinge presentatie (30%), en het eindessay (50%).

Studiemateriaal
Informatie volgt.

Studielast
De studielast komt overeen met 6 ECTS (168 uur). De student dient met de studiecoördinator van de eigen studierichting vast te stellen of de cursus deel kan uitmaken van het curriculum van de studie en hoeveel studiepunten zullen worden toegekend voor de betreffende studielast. Na succesvolle afronding wordt door het KNIR een certificaat uitgereikt waarop studielast en beoordeling staan vermeld.

De studielast is als volgt opgebouwd:
a) Voorafgaand aan de Winterschool te Rome: zelfstandige bestudering van collegestof en literatuuropdracht: 1 ECTS (28 uur)
b) Winterschool te Rome (2 weken): actieve deelname, mondelinge presentatie en essayopzet: 4 ECTS (112 uur)
c) Een afsluitend essay van circa 2500 woorden: 1 ECTS (28 uur)

Kosten
De kosten verbonden aan deze cursus worden voor het grootste deel door een KNIR-subsidie vergoed.
– Deelnemende studenten krijgen gratis onderdak in het KNIR. Hierbij is tevens gelegenheid zelfstandig maaltijden te bereiden.
– De meeste entrées worden door het KNIR vergoed, maar houd rekening met een bescheiden eigen bijdrage.
– Het KNIR verleent deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond een tegemoetkoming in de reiskosten van €100,-.

Studenten dienen zelfstandig de kosten te dragen van:
– Reiskosten tussen Nederland en Rome (maar: zie boven) en persoolijke kosten (eten, OV etc.).

Toelating en aanmelding
Het betreft een selectieve cursus waarvoor maximaal 20 studenten in competitie worden toegelaten. De selectie vindt plaats op basis van de behaalde studieresultaten, de plaats van de cursus binnen de door de student gevolgde opleiding en de door de student beschreven motivatie. Gegadigden dienen zich aan te melden via onderstaande link. Daarbij dienen zij toe te voegen: een recent overzicht van hun behaalde studieresultaten, een bewijs van een positief BSA, alsmede een motivatiebrief waarin tevens de positie van de Winterschool binnen de door hen gevolgde opleiding wordt toegelicht.

Deadline aanmelding
1 november 2019. Voor 1 december  2019 volgt informatie met betrekking tot de selectie.

Meer info
secretary@knir.it