NWIB Visiting Professor

NWIB visiting professor programma

Sinds 2020 heeft de NWIB een nieuw visiting professor programma. Alle Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) nemen daaraan deel. Het programma biedt deelnemers een onderzoeksverblijf van drie maanden aan een van de buitenlandse instituten. NWIB visiting professors van het KNIR kunnen (hernieuwd) kennismaken met ons instituut en onze unieke onderzoeksfaciliteiten en internationale onderzoeksnetwerken. Tegelijkertijd dragen de visiting professors bij aan de versterking en verbreding van ons onderzoeks- en onderwijsprogramma. Het programma staat open voor universitair (hoofd)docenten en hoogleraren van alle Nederlandse universiteiten die zijn aangesloten bij de NWIB.

In de eerste ronde van dit programma zijn twee visiting professors geselecteerd voor een verblijf aan het KNIR. Dr. L.D. Tacoma, universitair docent Oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en prof. dr. Maarten Lindeboom, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, verblijven respectievelijk in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 op het KNIR.

 

NWIB Visiting Professor 2021

Dr. L.E. (Rens) Tacoma