Oproep kandidaten Van Woudenbergprijs

De Stichting Vrienden van het KNIR heeft op zaterdag 21 april 2018 voor de derde keer de Van Woudenberg Dissertatieprijs uitgereikt: de winnaar is Anne Huijbers. Deze tweejaarlijkse prijs is mogelijk gemaakt door een royaal legaat van Gerda van Woudenberg, vertaalster en docente Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Rome La Sapienza.

De Van Woudenberg Dissertatieprijs wordt toegekend aan een recent gepromoveerde onderzoeker die een verblijf aan het KNIR op een inspirerende manier heeft benut voor zijn of haar promotieonderzoek. De prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke of opmerkelijke dissertatie op het gebied van de Italiëstudies, en bestaat uit een geldbedrag van €2.500, waarvan €1.000 vrij te besteden is. De rest van het bedrag ( €1.500) is bedoeld om aan het KNIR een workshop te organiseren, hetzij over het onderwerp van de dissertatie of over vervolgonderzoek; dit alles uiteraard in overleg met de stafleden van het KNIR. Daarnaast ontvangen de drie finalisten een jaarlidmaatschap van de Stichting Vrienden van het KNIR.

Voorwaarden
  • Kandidaten voor de Van Woudenberg Dissertatieprijs hebben uiterlijk twee jaar
    voorafgaand aan 31 december 2019 een proefschrift voltooid en succesvol verdedigd op een onderwerp in de Italië-studies in de breedste zin van het woord. Het kan daarbij gaan om oorspronkelijk historisch brononderzoek, bijzonder archeologisch veldwerk of originele kunsthistorische materiaalstudie – maar dit zijn nadrukkelijk slechts voorbeelden. De prijs is niet gebonden aan een specifieke discipline en de onderzoeksprestatie mag dan ook op elk terrein zijn geleverd.
  • De kandidaat verbleef en behoeve van het onderzoek aan het KNIR.

Inzendingen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld op aspecten van originaliteit en bijzonderheid, leesbaarheid, het belang van het proefschrift voor de ontwikkeling van Italië-studies in de breedste zin des woords, en de mate waarin de onderzoeksfaciliteiten van het KNIR voorwaardelijk zijn geweest om het onderzoek uit te voeren. Voorwaarde voor ontvangst van de prijs is dat de laureaat op het KNIR een lezing houdt over het eigen promotieonderzoek.