Wie zijn wij

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) komt tweemaal per jaar bijeen om de wetenschappelijke staf van advies te dienen over het beleid van het KNIR. De WAR is samengesteld is uit stafleden van de deelnemende universiteiten en vertegenwoordigers van verwante, niet-universitaire instellingen.

Universitaire leden per 1 januari 2015:

RUG
Mw. dr. S. Corbellini, Middelnederlandse letterkunde (1e termijn, 2012-2016)
Mw. prof.dr. C. G. Santing, Middeleeuwse geschiedenis (1e termijn, 2012-2016)

UU
Dhr. prof. dr. L.V. Rutgers, oudheid en antieke cultuur, voorzitter (2e termijn, 2015-2018)
Dhr. prof.dr. K.A. Ottenheym, geschiedenis van de bouwkunst (1e termijn, 2015-2018)

RU
Dhr. prof. mr. dr. C.J.H. Jansen , rechtsgeschiedenis en burgerlijk recht (1e termijn, 2015-2018)
Mw. dr. D. Slootjes, oude geschiedenis (1e termijn, 2012-2016)

UvA
Mw. dr. M. van Gelder, vroegmoderne geschiedenis (1e termijn, 2015-2018)
Dhr. prof. dr. R. Bod, computationele en digitale geesteswetenschappen (1e termijn, 2012-2016)

VU
Dhr. dr. I.L. Blom, filmgeschiedenis (2e termijn, 2012-2016)
Dhr. dr. J.P. Crielaard, mediterrane archeologie (2e termijn, 2015-2018)

UL
Dhr. prof.dr. J. Schaeken, Slavische taalkunde(2e termijn, 2015-2018)
Dhr. dr. M.J. Versluys, mediterrane archeologie (2e termijn, 2015-2018)

Niet-universitaire leden per 1 januari 2015:

KNAW
Dhr. dr. K.A. Hilberdink, hoofd afdeling Genootschap (2e termijn, 2015-2018)
Dhr. dr. Ch. van den Heuvel, Huygens/ING (1e termijn, 2012-2016)

Musea
Dhr.drs. W. Weijland, directeur Rijksmuseum van Oudheden Leiden (2e termijn, 2012-2016)
Dhr. prof. dr. F.T. Scholten, hoofdconservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum (1e termijn, 2015-2018)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.