Wie zijn wij

KNIR ARTIST-IN-RESIDENCE

Samen met de Akademie van Kunsten (KNAW) biedt het KNIR vanaf 2015 aan kunstenaars de mogelijkheid een periode van maximaal drie maanden in Rome te werken. Hiervoor komen alle kunsten in aanmerking: literatuur, fotografie, architectuur, choreografie, beeldhouwkunst, mode, schilderkunst, design etc. Doel van dit artist-in-residence programma is om binnen het KNIR de kruisbestuiving tussen kunsten en wetenschappen te bevorderen. De geselecteerde kunstenaar krijgt daartoe een kosteloos verblijf op het KNIR (in een privé appartement, met werkplek maar zonder atelier) en een maandelijks stipendium van €1.900,- per maand toegekend, alsmede een budget voor projecten.

Van medio september tot medio december 2017 verblijft filmmaakster Marijke van Warmerdam als artist-in-residence aan het KNIR. 

In de periode december 2015 tot en met februari 2016 verbleef beeldend kunstenares Maaike Schoorel als eerste artist-in-residence aan het KNIR.

In de periode september tot en met november 2016 verbleef het duo Sytske Kok en Stefano Odoardi als artists-in-residence aan het KNIR, waar zij werkten aan het script voor de speelfilm Dark Matters


PRIX DE ROME

De Prix de Rome is de meest prestigieuze prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars en architecten onder de 40 jaar. Sinds de instelling van deze prijs in 1808 kent de Prix de Rome een illustere geschiedenis. Doel ervan is talentvolle kunstenaars te traceren, hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. De toekenning van de prijs wordt georganiseerd door het Mondriaan Fonds, mede in samenwerking met het KNIR.

De winnaar ontvangt een bedrag van €40.000 en een werkperiode van drie maanden te Rome. De kunstenaar of architect verblijft dan in de American Academy in Rome, waar voor logies, een atelier en maaltijden wordt gezorgd. Deze academie heeft jaarlijks circa 30 kunstenaars en wetenschappers die in uiteenlopende disciplines werken `in residence´. De winnaar van de Prix de Rome maakt als `affiliated member´ gedurende de verblijfsperiode deel uit van de American Academy en is als 'fellow' verbonden aan het KNIR. De laureaat wordt tijdens het verblijf in Rome ondersteund door het KNIR, en is betrokken bij de activiteiten die worden georganiseerd voor de KNIR-gemeenschap.


Recente Prix de Rome laureaten:
- 2013 beeldende kunst: Falke Pisano (verbleef in Rome najaar 2014)
- 2014 architectuur: Donna van Milligen Bielke (verbleef in Rome voorjaar 2015)
- 2015 beeldende kunst: Magali Reus (verbleef in Rome najaar 2016)

Meer info


PROJECTSTUDIO ROME

Samen met het Mondriaanfonds en de American Academy in Rome biedt het KNIR sedert 2004 beeldend kunstenaars en beschouwers de mogelijkheid een periode van 3 maanden in Rome te werken. Doel van deze 'projectstudio Rome' is om de band tussen kunst en wetenschap enerzijds en eigentijdse kunst en traditie anderzijds te doordenken en te versterken. Belangrijk onderdeel van het verblijf is dat een project of onderzoek tot stand wordt gebracht dat uitgaat van de (geschiedenis van de) stad Rome.

Sedert 2014 wordt deze residency om het jaar ter beschikking worden gesteld aan de winnaar van de Prix de Rome (zie boven).

Projectstudio Rome laureaten sedert 2004: Petra Noordkamp, Leonid Tsvetkov, Noa Giniger, Maura Biava, Albert van Westing, Rob Johannesma, Kevin van Braak, Maria Barnas, Emily Bates en Roma Pas.
- 2015: Maaike Schoorel (verbleef in Rome najaar 2015)
- 2016: Magali Reus (verblijft in Rome najaar 2016)
- 2017: Arnisa Zeqo

Voor het najaar van 2017 kunnen nu nieuwe aanvragen worden ingediend. De werkperiode in Projectstudio Rome loopt ongeveer van ca. 15 september tot en met 15 december 2017. Het Mondriaan Fonds stelt een beurs van 6.750 euro ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 750 euro verwacht. De aanvrager moet aangeven hoe de eigen bijdrage wordt gefinancierd. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding. Indien een duo of samenwerkingsverband voor de residency wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor de residency verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de component kosten van levensonderhoud voor de andere aanvrager. De huur van de studio en woonruimte zijn niet in het subsidiebedrag opgenomen en worden rechtstreeks door het Mondriaan Fonds aan de American Academy betaald.

De resident ontvangt daarnaast van het KNIR een bedrag van maximaal 300 euro voor reiskosten die gemaakt worden voor een kort bezoek aan Rome, voorafgaand aan de residency om kennis te maken met de American Academy, het KNIR en om alvast ideeën op te doen voor de residency periode.

De deadline voor een aanvraag was  op vrijdag 14 oktober 2016. Voor meer informatie over de Projectstudio en de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 020 5231640.

Meer info

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.