Meld je aan

Aanvraagformulier beurs aan het KNIR

Beurs(*)
Invalid Input

Selecteer desgewenste beurs

Persoonlijke gegevens
Naam en voorletters(*)
Invalid Input

Roepnaam(*)
Invalid Input

Geslacht

Invalid Input

Behaalde academische titel (*)

Invalid Input

Geboorteplaats
Invalid Input

Geboortedatum(*)
Invalid Input

Correspondentieadres
Straat(*)
Invalid Input

huisnummer(*)
Invalid Input

Postcode + Plaats(*)
Invalid Input

E-mail adres(*)
Invalid Input

Telefoon thuis of GSM(*)
Invalid Input

Telefoon voor noodgeval tijdens verblijf Rome(*)
Invalid Input

IBAN i.v.m. eventuele toelage(n)(*)
Invalid Input

Holder Tenaamstelling bankrekening(*)
Invalid Input

Gegevens over opleiding: Gevolgde opleiding(en) en behaalde academische examens
Opleiding(*)
Invalid Input

Onderwijsinstelling(*)

Invalid Input

Specificeer overige onderwijsinstelling(*)
Invalid Input

Jaar examen(*)
Invalid Input

Financiering van het project
Wordt u betaald voor het verrichten van het onderzoek? Zo ja, omschrijf de aard van de betrekking(*)

Invalid Input

Specificeer aard van de betrekking(*)
Invalid Input

Toelichting
Invalid Input

Wordt het door u in Italië te verrichten onderzoek (deels) uit andere bron(nen) gefinancierd? Zo ja, welke en voor welk bedrag?(*)

Invalid Input

Specificeer overige inkomsten(*)
Invalid Input

Toelichting
Invalid Input

Onderzoeksproject
Onderwerp / titel van het onderzoek / project(*)
Invalid Input

Upload cijferlijst / MA bul(*)
Invalid Input

Formaat pdf, doc of docx, max. 1 MB

Upload cv(*)
Invalid Input

Formaat pdf, doc of docx, max. 1 MB

Upload beschrijving project of motivatie Scriptielab(*)
Invalid Input


Projectbeschrijving moet bevatten:

° Probleem- en doelstelling
° Reden waarom het onderzoek in Rome verricht moet worden
° Gedetailleerd werkplan
° Voorbereiding van het in Rome te verrichten onderzoek (bijv.: lijst van ter voorbereiding in Nederland te bestuderen literatuur, etc)
° Begeleider(s) in Nederland van het project
° Eventuele begeleider(s) in Italië anders dan stafleden van het KNIR
° Opgave van evt. in het kader van het project te maken reizen in Lazio en aangrenzende regio’s
° Naam en (e-mail- en post-) adres van twee docenten/hoogleraren/deskundigen die bereid zijn desgevraagd inlichtingen te geven

Motivatie Scriptielab moet bevatten:

° redenen waarom je scriptieonderzoek wilt doen in Rome
° aanbeveling scriptiebegeleider in Nederland

Formaat pdf, doc of docx, max. 1 MB

Verblijf aan het KNIR
Aantal gewenste beursweken (max. 7/10/20 weken)(*)
Invalid Input

Bij voorkeur van(*)
Invalid Input

Bij voorkeur tot(*)
Invalid Input

Eventueel van(*)
Invalid Input

Eventueel tot(*)
Invalid Input

Indien uw voorkeur voor de verblijfsperiode niet kan worden gehonoreerd, zijn er dan maanden waarin u verhinderd bent om in Rome te zijn?(*)

Invalid Input

Specificeer periode of maand(*)
Invalid Input

Waar heeft u over de KNIR-beurzen vernomen?

Invalid Input

Toelichting
Invalid Input

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.